Horni
 

INTERNETOVÉ CENTRUM

 

 

Práce účastníků:       Výroba stránek  

Prezentace

 

MOODLE-U3V

 
 
Index reklama
 

Video vzpomínky

Internetové centrum, Společnost senior

Propagujte i svojí stránku

 
 

Setkání SENIORTIP.cz v Ostravě 12.12.2009

Internet stále roste
Celkový objem přenosu dat prostřednictvím internetu během následujících čtyř let vzroste třiapůlkrát. Zjistila to ve svém výzkumu americká společnost CisCO. V roce 2013 projdou internetem data o objemu odpovídajícím 10 miliardám DVD. Největší podíl na růstu přenosů bude mít video včetně internetové televize. Výzkumníci odhadují, že v roce 2013 bude podíl videa při používání internetu u běžných uživatelů vinit až devadesát procent. Tento trend se už projevuje například prudkým zvýšením poptávky po velkých digitálních monitorech s vysokým rozlišením. V roce 2013 bude podle společnosti CiSCO celková plocha všech digitálních monitorů na světě tvořit téměř miliardu čtverečních metrů. Pokud by se všechny tyto monitory položily vedle sebe, osmačtyřicetkrát by obtočily zeměkouli.
 


Nemáte přátele - klikniMediální partner:

Rozhlas Ostrava


Spolupracující weby:

Senioři.cz

 

klikni.cz


Spolupracující partneři:

e-senior.cz

 


 
 

Senioři zvou ke spolupráci.

Občanské sdružení seniorů v Ostravě, které sdružuje více než čtyři desítky organizací, se již šestý rok snaží realizovat Národní program přípravy populace m stárnutí, nikoliv proklamacemi, ale službou seniorům.

Například společnost Senior zřídila v Domě kultury města Ostravy Internetové vzdělávací centrum, kde již několik set absolventů získalo znalosti při práci s počítačem a internetem. Spolupracujeme také s Asociací důchodců odborářů a Radou seniorů ČR, která zřídila v Domě odborových služeb, na Českobratrské ulici regionální pracoviště. Sem se důchodci mohou kdykoliv obrátit a bude jim poskytnuta bezplatná služba.

Čtyřikrát do roka vydáváme časopis Senior-tip, který v počtu 10 tisíc výtisků rozesíláme na kontaktní místa do celého kraje zdarma. Každý poslední pátek v měsíci vychází celostátní noviny Doba seniorů, která je za 7 Kč k mání na stáncích. Tradičně konáme besedy v klubu Atlantik. Příští proběhne 25. října v 15 hod. s Jiřím Pokorným z Hasičského záchranného sboru na téma Požární bezpečnost a prevence v životě seniorů. Dalším klubům, které s námi chtějí spolupracovat, nabízíme účast na poradách, které se konají v kulturním zařízení Na Jízdárně 18. Nejbližší schůzky proběhnou 25.10., 22.11. a 13.12., vždy od 9 hodin.

Ing. Lubomír Pásek

modr linka

Internetové vzdělávací centrum.

Společnost senior, občanské sdružení, v Domě kultury města Ostravy, vybudovalo prostřednictvím EU, programu Phare 2002 Internetové vzdělávací centrum pro seniory, s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro výuku práce na PC a s Internetem. Prioritně jsou připraveny kurzy pro úplné začátečníky. Současně jsou zde dány předpoklady pro rozšíření volnočasových aktivit senioru využíváním počítačů a Internetu k naplnění jejich potřeb a zájmu.

Naším hlavním zaměřením jsou počítačová školení a poradenská činnost pro širokou veřejnost. Školení MS Office až pro tvorbu www. Zaměřujeme se především na individuální pomoc a přizpůsobujeme se požadavkům zákazníka.

Internetové centrum je otevřeno denně v době od 10 - 17 hod. pondělí, středa až pátek. Kurzy jsou 10ti hodinové, výuka probíhá 1x týdně, vždy od 10 - 12 hod. Účastnický poplatek činí 300 Kč.

Odpolední hodiny od 14 - 17 hod. (mimo úterý) jsou pak vyhrazeny k procvičování získaných dovedností, vždy za přítomnosti lektora.

Přihlášení je možné přímo v Internetovém centru nebo E-mailem. Dále je možno přihlášku zaslat poštou na níže uvedenou adresu:

Společnost senior, občanské sdružení

Na Jízdárně 18

702 000 Ostrava 1

Další informace lze získat, případně se přihlásit telefonicky 

na tel.: 731 221 291, 603 930 321, 606 411 643.  

Těšíme se na Vaší návštěvu.

modr linka

Napsali o nás

Věk při surfování nerozhoduje

Na stará kolena odejde spousta lidí do ústraní a snad jen ve dnech, kdy sluníčko pěkně hřeje, vyjde ven a chvíli posedí na lavičce v parku, aby prohřáli své staré kosti. Ne ale každý. Existují mezi námi takové babičky a dědové, kteří věk nevěk aktivně přemýšlejí, co by podnikli, a učí se novinkám. A právě takové jsme našli v občanském sdružení Společnosti senior. Jejich členové mimo jiné aktivity zřídili Internetové vzdělávací centrum pro seniory. „Základním cílem je vytvořit pro naše členy co nejlepší podmínky pro výuku práce na PC a s internetem. Připravili jsme kurzy pro úplné začátečníky a současně jsme umožnili seniorům využívat počítačů a internetu. Myslím, že je to vhodné doplnění našich potřeb a zájmů,“ uvedl k tomu Jiří Hrubý ze Společnosti senior.

Internetové centrum funguje v Domě kultury města Ostravy každodenně kromě úterý od 10 do 17 hodin. „Kurzy jsou 10 hodinové, výuka probíhá 1x týdně. Účastnický poplatek činí 300 Kč. Odpolední hodiny od 14 do 17 hodin jsou vyhrazeny za přítomnosti lektora procvičování získaných dovedností,“ doplnil Jiří Hrubý. Společnost senior vznikla počátkem roku 1999 jako jedna ze sekcí Nadačního fondu Apeiron a již ve statutu si stanovila jako jedno z hlavních témat pomoc seniorům při jejich zapojování do společenských aktivit. Celá populace totiž stárne, což již nyní vyžaduje přijetí řady změn v nejrůznějších oblastech života, například ve zdravotní, sociální a penzijní politice. Podle OSN do roku 2050 vzroste počet starých lidí na dvě miliardy, což znamená, že celou pětinu světové populace budou tvořit lidé starší 60 let. Měli bychom proto přestat odsouvat starší generaci na okraj společnosti a naopak bychom měli hledat cesty, jak seniory do jejích chodu zapojit. A jedním ze směrů jsou i nové informační technologie.

modr linka
AKTUÁLNE

Je to krásné.

Jsme v aktivní činnosti již celý rok a stále nás to baví. Tušili jsme, že o počítače a internet bude  mezi seniory značný zájem, ale skutečnost překonala veškerá očekávání. Začali jsme pěti kurzy, nyní jich vedeme osm. Mohli bychom i více, ale odpolední hodiny musíme zachovat pro volné , zájmové použití a procvičování probrané látky v základních kurzech. Nových čekatelů neubývá. Je jich trvale více než stovka.

 Ukazuje se, že každý ze zájemcu si na počítačích najde něco zajímavého a užitečného. Do klubu chodí cestovatelé, krížovkář, fotografové, malíři, začínající spisovatelé a každý si přijde na své. K tomu příjemná atmosféra přátelských vztahu a ochota si pomáhat. Kéž nám to vydrží. Připravujeme nové kurzy. Nabízí se celá řada témat, umožnujících další pronikání do tajů moderní výpočetní techniky. Čekáme i na vaše iniciativní návrhy. Všechny dosavadní i další zájemce zdraví  

Váš  Jaroslav Feix..

modr linka

Zahájeni provozu Internetového centra

 

Fotografie ze zahájeni provozu Internetového centra.

Dum kultury města Ostravy

Slavnostní otevření

První prohlídka

Už se pracuje

Připraveno k návštěvě

Těšíme se na Vaší návštěvu.

HomeProgram tento měsíc Služby O nás Sponzoři