Horni
 

INTERNETOVÉ CENTRUM

 

 

Práce účastníků:       Výroba stránek  

Prezentace

 

MOODLE-U3V

 
 
Index reklama
 

Video vzpomínky

Internetové centrum, Společnost senior

Propagujte i svojí stránku

 
 

Setkání SENIORTIP.cz v Ostravě 12.12.2009

Internet stále roste
Celkový objem přenosu dat prostřednictvím internetu během následujících čtyř let vzroste třiapůlkrát. Zjistila to ve svém výzkumu americká společnost CisCO. V roce 2013 projdou internetem data o objemu odpovídajícím 10 miliardám DVD. Největší podíl na růstu přenosů bude mít video včetně internetové televize. Výzkumníci odhadují, že v roce 2013 bude podíl videa při používání internetu u běžných uživatelů vinit až devadesát procent. Tento trend se už projevuje například prudkým zvýšením poptávky po velkých digitálních monitorech s vysokým rozlišením. V roce 2013 bude podle společnosti CiSCO celková plocha všech digitálních monitorů na světě tvořit téměř miliardu čtverečních metrů. Pokud by se všechny tyto monitory položily vedle sebe, osmačtyřicetkrát by obtočily zeměkouli.
 


Nemáte přátele - klikniMediální partner:

Rozhlas Ostrava


Spolupracující weby:

Senioři.cz

 

klikni.cz


Spolupracující partneři:

e-senior.cz

 


 
 

Služby

Základní část kurzů

Základy počítačových kurzů

Celý kurz je 10 hodinový a probíhá v pěti týdnech.

Kurz je v ceně 300 Kč za osobu.V ceně je započteno během kurzu navštěvovat v odpoledních hodinách cvičení v neomezeném množství hodin.

Úvod do počítačové terminologie

Technické vybavení

Uchování dat

Programové vybavení
Informační sítě
Využití počítače v praxi
Informační technologie a společnost

Zabezpečení, autorské právo a zákon
Začínáme pracovat s počítačem
Prostředí pracovní plochy
Práce se soubory
Jednoduchá editace

Řízení tisku

   

Nadstavbová část kurzů

Základy textového editoru WORD

Celý kurz je 10 hodinový a probíhá v pěti týdnech.

Kurz je v ceně  300 Kč za osobu.V ceně je započteno během kurzu navštěvovat v odpoledních hodinách cvičení v neomezeném množství hodin.

Základy textového editoru WORD První kroky s textovým editorem
  Úprava základních nastavení
  Změny v dokumentech
   
Základní operace Vkládání dat
  Výběr dat
  Kopírování, přesouvání a mazání
  Vyhledávání a nahrazování
   
Formátování Formátováni textu
  Obecné formátování
  Šablony
   
Dokončení dokumentu Styly a stránkování
  Záhlaví a zápatí
  Pravopis a gramatika
  Celkový vzhled dokumentu
   
Tisk Příprava dokumentů pro tisk
   
Složitější funkce Tabulky
  Obrázky a grafické objekty
  Vkládání objektů
  Hromadná korespondence
   

Základy tabulkového kalkulátoru EXCEL

Celý kurz je 10 hodinový a probíhá v pěti týdnech.

Kurz je v ceně  300 Kč za osobu.V ceně je započteno během kurzu navštěvovat v odpoledních hodinách cvičení v neomezeném množství hodin.

Začínáme s tabulkovým kalkulátorem První kroky s tabulkovým kalkulátorem
  Úprava základních nastavení
  Změna dokumentu
   
Základní operace Vkládání dat
  Výběr dat
  Kopírování, přesouvání, mazání
  Vyhledávání a nahrazování
  Řádky a sloupce
  Třídění dat
   
Vzorce a funkce Aritmetické a logické vzorce
  Práce s funkcemi
   
Formátování Formátováni buněk – čísel
  Formátování buněk – textu
  Formátování buněk - rozsahů buněk
  Pravopis celkový vzhled tabulky
   
Tisk Tisk jednoduchých tabulek
   
Pokročilé funkce Vkládání objektů
  Diagramy a grafy
   

Základy služby informačních sítí INTERNET

Celý kurz je 10 hodinový a probíhá v pěti týdnech.

Kurz je v ceně  300 Kč za osobu.V ceně je započteno během kurzu navštěvovat v odpoledních hodinách cvičení v neomezeném množství hodin.

Začínáme s Internetem První kroky s Internetem
  Úprava základního nastavení
   
Web navigace Přístup na adresu Web
   
Prohledávání Web stránek Používání vyhledávacích nástrojů
  Tisk
   
Záložky Tvorba záložek
   
Začínáme s elektronickou poštou První kroky s elektronickou poštou
  Úprava základního nastavení
   
Práce se zprávami Odesílání zpráv
  Kopírování, přesouvání a mazání
  Čtení zpráv
  Odpověď na zprávu
   
Používání adres Používání adresářů
  Zprávy určené několika adresátům
   
Správa zpráv Organizace zpráv
   

Základy prezentace PowerPoint

Celý kurz je 10 hodinový a probíhá v pěti týdnech.

Kurz je v ceně  300 Kč za osobu.V ceně je započteno během kurzu navštěvovat v odpoledních hodinách cvičení v neomezeném množství hodin.

Začínáme s prezentacemi První kroky s prezentačními nástroji
  Úprava základního nastavení
  Změna dokumentu
   
Základní operace Tvorba prezentace
  Kopírování, přesouvání a mazání textu
  Kopírování, přesouvání a mazání grafiky
  Kopírování, přesouvání a mazání snímků prezentace
   
Formátování Kreslené objekty
  Diagramy
  Obrázky a další objekty
   
Tisk a distribuce Úprava snímků prezentace
  Příprava na distribuci
  Tisk
   
Efekty počítačové prezentace Nastavení animace
  Prolínání
   
Vzhled počítačové prezentace Prezentování
   

Digitální fotografie a její úprava

Celý kurz je 10 hodinový a probíhá v pěti týdnech.

Kurz je v ceně  300 Kč za osobu.V ceně je započteno během kurzu navštěvovat v odpoledních hodinách cvičení v neomezeném množství hodin.

Základy fotografie Rozdíl mezi filmovou a digitální fotografii
   
Základní prvky digitálního fotopřístroje Základní ovládací prvky
   
Základy skenování Základy popis skeneru
  Snímání obrázku
  Snímání textu
   
Seznámení se s programem COREL Základní ovládací prvky
   
Seznámení se s programem GIMP 2.2 Základní ovládací prvky (volně šiřitelný program)
  Úprava fotografie
  Úprava fotografie pro tisk nebo FOTOLAB
  Ukládáni do fotogalerii
   
Zkušenosti a poznatky Závěrečné vyhodnocení prací
   

Členství v Internetovém klubu

Členem Internetového klubu (IC) se může stát každý občan, který dodržuje řád Počítačové učebny. Opravňuje jej k návštěvě IC ve volně přístupných časech určené rozvrhem.
Platba je za kalendářní rok 200 Kč.

 

HomeProgram tento měsíc Služby O nás Sponzoři