Horni
 

INTERNETOVÉ CENTRUM

 

 

Práce účastníků:       Výroba stránek  

Prezentace

 

MOODLE-U3V

 
 

Menu figle
NZORY, RADY, FGLE, ZKUENOSTI

Nadpis XP
Jak zabezpeit
PC s Windows XP?


AuditPro Designed
for Windows XP


 

Jak zabezpeit XP

    Jak zabezpeit pota s Windows XP

     O zabezpeen Windows bylo napsno ji mnoho, situace pitom pli nezlepila. Pro bnho uivatele me bt zabezpeen jeho potae panlsk vesnice. Proto se pokusm co nejjednodueji popsat nejen jak zabezpeit pota, ale tak pro a jak k napaden dochz, abyste mli anci chrnit se i do budoucna.

    Inspirac pro vznik tohoto lnku byl mj pechod do prosted lid, kte se v potach pli nevyznaj. Tmto bnm uivatelm sta, kdy pota funguje a na bezpenost pli nedbaj. Zpravidla ale netrv dlouho a pota se dostane do stdia, kdy jej u nen mon pouvat, protoe je velmi pomal, ppadn neustle vyskakuj okna s reklamou. Zpravidla teprve pot, se bn uivatel zane zajmat o zabezpeen svho potae.

    asto se ale lze setkat s uivatelem, kter zn vce ne jen jak napsat dopis v textovm editoru, ale o zabezpeen svho potae se pli nezajm. Pitom v prmru 20 minut trv, ne se na pota v sti s erstv nainstalovanmi Windows XP dostane virus i bez vaeho piinn. Podle mch zkuenost je tato doba jet vrazn krat a asto bhem n nestihnete sthnout ani nejdleitj zplaty, nato je nainstalovat.

    V dalch lncch nabzme vm proto jednoduch postup, kter je teba pro zabezpeen operanho systmu Windows XP.

    Poznmka : Pro prv Windows XP? U prmrnch uivatel je tento operan systm zastoupen zdaleka nejastji.

 

HomeProgram tento měsíc Služby O nás Sponzoři